Zarządzanie  kapitałem obrotowym

Zarządzanie kapitałem obrotowym polega na zachowaniu płynności finansowej przy zapewnieniu rentowności prowadzonej działalności. Pomagamy w tworzeniu strategii zarządzania kapitałem obrotowym, stanowiących kombinację strategii zarządzania aktywami obrotowymi oraz pasywami krótkoterminowymi, przy uwzględnieniu ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu. Celem naszego wsparcia operacyjnego zarządzania finansami jest poprawa efektywności prowadzonej działalności, w tym zmniejszenie ryzyka oraz wzrost zysku. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

TOMASZ GABRYEL

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

PIOTR WAŚNIEWSKI

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 505 459 603

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona