Wsparcie procesów pozyskiwania kapitału w drodze emisji niepublicznych 

W ramach tej grupy usług świadczymy następujące czynności:

 • określenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa;

 • opracowanie analizy celowości oraz metody pozyskania finansowania oraz analizy czynników determinujących wybór sposobu finansowania;

 • przeprowadzanie analiz „due dilligence”, w szczególności analiz formalno-prawnych, księgowych, finansowych lub podatkowych;

 • sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa;

 • opracowanie analizy skutków i kosztów emisji, z uwzględnieniem wpływu na poziomy kontroli

 • opracowywanie i nadzorowanie przekształceń formy prawnej, gdy dla pozyskania kapitałów niezbędna jest zmiana formy prawnej podmiotu,

 • określenie parametrów emisji papierów wartościowych

 • sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej, w szczególności prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego, dokumentu ofertowego lub innych dokumentów związanych z ofertą;

 • przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, w tym m.in. opracowanie zasad dystrybucji, selekcja potencjalnych inwestorów, przyjmowanie ofert, doradztwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z inwestorami, inicjowanie i koordynowanie spotkań ze środowiskami inwestorów.

Kontakt: 
 • LinkedIn Ikona społeczna

TOMASZ GABRYEL

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

 • LinkedIn Ikona społeczna

PIOTR WAŚNIEWSKI

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 505 459 603