Opracowywanie oraz ocena biznes planów i strategii rozwoju  

Sporządzenie biznesplanu jest pierwszym z etapów realizacji niemal każdego przedsięwzięcia gospodarczego, zarówno na etapie start-upu, jak i w przypadku dojrzałego przedsiębiorstwa znajdującego się w przełomowym momencie, np.: realizacji nowej inwestycji, zmiany profilu działalności, przeprowadzeniem fuzji, przejęcia. To na podstawie biznesplanu możliwe jest dokonanie pierwszej weryfikacji opłacalności ekonomicznej nowej inicjatywy biznesowej. Może być sporządzony zarówno na wewnętrzne jaki i zewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa, głównie w celu pozyskania finansowania, np. w następujących przypadkach:

 • pozyskania długu odsetkowego [wniosek kredytowy];

 • realizacji projektu inwestycyjnego;

 • sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum inwestycyjnego;

 • pozyskania dofinansowania ze środków UE;

 • inne.
   

Podstawowymi elementami biznesplanu są:

 • plan finansowy;

 • analiza rynku;

 • analiza SWOT [ang. Strength, Weakness, Opportunity, Threat].  

Oferujemy opracowanie profesjonalnych biznesplanów i planów rozwoju, poprzedzone szczegółową analizą finansową i badaniem rynku. Nasi doradcy zweryfikują opłacalność planowanego przedsięwzięcia i podpowiedzą podjęcie jakich działań korygujących należy rozważyć, w celu zwiększenia rentowności.

Kontakt: 
 • LinkedIn Ikona społeczna

DARIUSZ ZARZECKI 

Senior Partner

tel. 

+48 601 796 101

e-mail: 

 • LinkedIn Ikona społeczna

Manager

SZYMON GRYCZKA

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: