Benchmarking na potrzeby polityki cen transferowych

Analiza porównawcza (benchmarking) stanowi podstawowe, obowiązkowe narzędzie tworzenia dokumentacji związanej z cenami transferowymi sporządzanej na cele podatkowe. 

Wspieramy procesy ustalania na poziomie rynkowym cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz sporządzania uzasadnień zastosowanych cen, w tym w oparciu o zewnętrzne źródła danych. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

GRZEGORZ GAWLIK

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

Manager

SZYMON GRYCZKA

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: 

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona