Benchmarking na potrzeby polityki cen transferowych

Analiza porównawcza (benchmarking) stanowi podstawowe, obowiązkowe narzędzie tworzenia dokumentacji związanej z cenami transferowymi sporządzanej na cele podatkowe. 

Wspieramy procesy ustalania na poziomie rynkowym cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz sporządzania uzasadnień zastosowanych cen, w tym w oparciu o zewnętrzne źródła danych. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

DARIUSZ ZARZECKI

Senior Partner

tel. 

+48 601 796 101

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

Manager

SZYMON GRYCZKA

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: