Programy opcji menedżerskich stanowią grupę instrumentów usprawniających zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, nastawioną na motywowanie menedżerów, łączącą interes zarządu z interesami akcjonariuszy. Właściwa konstrukcja programów opcji menedżerskich może rozwiązać wiele problemów z zakresu teorii agencji i co najważniejsze, zapewnić rozwój przedsiębiorstwa zorientowany na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Czynnikiem determinującym skuteczność takiego narzędzia jest jednak właściwy dobór parametrów systemu premiowego. 

 

W ramach przedmiotowej usługi oferujemy, m.in.:  

 • Opracowanie założeń programu motywacyjnego;  

 • Opracowanie zasad uczestnictwa w programie (nabywania uprawnień, ich wykonania, utraty); 

 • Określenie parametrów ilościowych związanych z programem opcyjnym, w tym: liczby emitowanych opcji/warrantów, liczby emitowanych akcji premiowych, wyznaczenie poziomu ceny emisyjnej; 

 • Wycenę programu opcji menedżerskich; 

 • Ustalenie harmonogramu wykonywania opcji/warrantów (obejmowania akcji w transzach); 

 • Zdefiniowanie warunków wykonania opcji/warrantów, w tym: określenie celów realizacji, formuły warunków wykonania, liczby akcji obejmowanych w poszczególnych transzach, wskaźnika progresji liczby obejmowanych akcji w kolejnych transzach; 

 • Zdefiniowanie przesłanek wygaśnięcia uprawnień dot. uczestnictwa w programie opcyjnym;  

 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia programu motywacyjnego;  

 • Wdrożenie programu motywacyjnego;  

 • Wprowadzenie akcji premiowych do obrotu giełdowego (opcjonalnie, w przypadku spółek publicznych). 

Kontakt: 
 • LinkedIn Ikona społeczna

GRZEGORZ GAWLIK

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

 • LinkedIn Ikona społeczna

Manager

SZYMON GRYCZKA

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: 

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

 • Biały LinkedIn Icon
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Instagram Ikona