Analiza i zarządzanie ryzykiem

Podstawowym celem procesu analizy i zarządzania ryzykiem jest ochrona kapitału przedsiębiorstwa.  

Analiza ryzyka zagrażającego realizacji celów przedsiębiorstwa realizowana jest przez identyfikację i ocenę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa i wielkości jego wpływu, określenie strategii reagowania i proces monitorowania ryzyka.

  

Wspieramy firmy w ramach procesów mapowania ryzyka, definicji ryzyka oraz oceny i pomiaru ryzyka. Budujemy mapy ryzyka, tworzymy karty ryzyka oraz pomagamy w identyfikacji działań zmierzających do ograniczenia ryzyka. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

DARIUSZ ZARZECKI

Partner

tel. 

+48 601 796 101

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

SZYMON GRYCZKA

Manager

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: