Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu umożliwienie dłużnikowi uniknięcia ogłoszenia upadłości poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań naprawczych w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Niezbędnym, a jednocześnie kluczowym elementem postępowania restrukturyzacyjnego jest przedłożenie planu restrukturyzacji. Plan restrukturyzacji jest dokumentem, którego zakres reguluje art. 10 Prawa Restrukturyzacyjnego, jednak jego wiarygodność pozostaje w gestii sporządzającego. Przedstawienie rzetelnego i realistycznego planu restrukturyzacji może skutkować zwiększonym prawdopodobieństwem zaakceptowania przez wierzycieli układu.  

Z tego względu sporządzając plany restrukturyzacji kluczowe jest by sporządzający go posiadali odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu prawno-ekonomicznego. W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw, opinii na potrzeby sporów gospodarczych, poparte również bogatym zapleczem teoretycznym.  

W ramach naszych usług oferujemy zarówno opracowanie jak i ocenę planów restrukturyzacji. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK

Partner

tel. 

+48 603 740 530

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

MICHAŁ HENDRYK

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 603 210 680

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona