Planowanie finansowe

Planowanie finansowe polega na analizie wpływu potencjalnych decyzji na przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa, ograniczając ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych. 

Celem planowania finansowego jest: 

  • określenie zapotrzebowania na kapitał, wynikającego z planowanych działań, 

  • określenie luki finansowej w postaci różnicy między planowanymi aktywami a pasywami, 

  • uzgodnienie rodzaju, wysokości i terminowości kapitałów własnych lub obcych, służących pokryciu luki finansowej, 

  • analiza płynności w ramach poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. 

 

Pomagamy wybrać możliwie najlepsze warianty planowanych działań. Wspieramy kontrolę przebiegu procesów gospodarczych oraz analizujemy stopień realizacji zakładanych efektów. Przy prognozowaniu wykorzystujemy różne metody statystyczne oraz ekonometryczne, starając się jak najlepiej dopasować je do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Przeprowadzamy analizę ryzyka utworzonego planu finansowego, w tym poddajemy ocenie jej wiarygodność oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

TOMASZ GABRYEL

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

PIOTR WAŚNIEWSKI

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 505 459 603

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona