Sektor ochrony zdrowia

Uczestników systemu (interesariuszy, ang. stakeholders) można podzielić na następujące kategorie:

  • LinkedIn Ikona społeczna

TOMASZ GABRYEL 

e-mail: 

+48 697 570 880

tel.