Manager

Specjalizacja

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Doświadczenie

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Specjalizuje się w problematyce efektywności systemów kontroli oraz zarządzaniu ryzykiem. W latach 2013-2018 przeprowadzała zadania zapewniające w zakresie systemów kontroli zadania doradcze w zakresie zarządzania oraz dokonywała przeglądów typu compliance (oceny zgodności), uczestniczyła także w projektach z zakresu zwiększania efektywności systemów kontroli, projektach związanych z poprawą funkcjonowania kluczowych obszarów działalności operacyjnej, a także w projekcie w zakresie implementacji systemu informatycznego (SAP) w grupie kapitałowej Saferoad A.S. W latach 2008-2013 pracowała jako kontroler wewnętrzny w  Hermes Sp z o.o.  

tel. 

+48 533 611 165

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona