Partner

Specjalizacja

Uczestnictwo i zarządzanie kilkudziesięcioma projektami konsultingowymi z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, analizy strategicznej, analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansowego due diligence, a także w projektach z zakresu przekształceń kapitałowych, emisji instrumentów finansowych, pozyskiwania kapitału w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Autor licznych opinii oraz recenzji z zakresu poprawności metodycznej raportów z wycen przedsiębiorstw. Autor artykułów o tematyce związanej z wyceną przedsiębiorstw. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych i prawnych, organizacji i zarządzania przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

tel. 

+48 605 236 163

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

Doświadczenie

Partner w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o., Partner Zarządzający w Funduszu Koinwestycyjnym Pomerangels ASI S.A., Członek Komitetu Doradczego Funduszu Funduszy Jermie 2 Województwa Zachodniopomorskiego (2017-), Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (2017-), Ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2015-), Członek Zarządu w Financial Management Services Sp. z o.o. (2015-2019) i TTsupport Sp. z o.o. (2014-2017), Główny Menedżer Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego „Pomeranus II” (2014-2015), Zarządzający Funduszem Seed Capital POMERANUS SEED przy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (2010-2015), Kierownik Projektu, a następnie Dyrektor Zarządzający w Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki (2005-2010).

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona