Górnictwo i metalurgia 

Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.

 • miernictwem górniczym i mapami górniczymi,

 • robotami górniczymi: udostępniającymi, przygotowawczymi i wybierkowymi,

 • technologią drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin sposobem: odkrywkowym, podziemnym i otworowym,

 • przewietrzaniem kopalń,

 • przeróbką mechaniczną kopalin,

 • budową maszyn i urządzeń górniczych,

 • dostarczaniem energii,

 • transportem kopalnianym,

 • odwadnianiem,

 • zagrożeniami górniczymi: wodnymi, metanowymi, klimatycznymi, radiacyjnymi, tąpnięciami, osuwiskowymi, wstrząsami, wyrzutami gazu i skał, obwałami,

 • systemami łączności i monitoringu,

 • oddziaływaniem eksploatacji górniczej na środowisko,

 • wydobywaniem kopaliny,

 • składowaniem kopalin i skały płonnej,

 • bezpieczeństwem pracy,

 • prawem geologicznym i górniczym,

 • organizacją procesów górniczych i zarządzaniem górniczymi podmiotami gospodarczymi.

 • LinkedIn Ikona społeczna

MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK

e-mail: 

+48 603 740 530

tel.