Studia wykonalności i wstępne studia wykonalności

Studium wykonalności oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, w celu wsparcia procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń z nim związanych. Ocena obejmuje także zdefiniowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, a także ocenę szans jego powodzenia.

 

W ramach tej grupy usług oferujemy wstępne studia wykonalności oraz kompleksowe studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych dotyczących zarówno inwestycji komercyjnych jak i niekomercyjnych. Bogate doświadczenie zgromadzone przy tworzeniu licznych studiów wykonalności sporządzonych zarówno dla inwestycji dla przedsiębiorstw jak i dla podmiotów z sektora finansów publicznych (m.in. na potrzeby pozyskania dotacji dla projektów infrastrukturalnych) pozwala nam na profesjonalne wspieranie klienta. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

GRZEGORZ GAWLIK

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

Manager

SZYMON GRYCZKA

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: 

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona