Ekonomiczna analiza przyczynowości

Badanie związku przyczynowo – skutkowego w przypadku badania wystąpienia szkody na potrzeby postępowań sądowych jest kluczowym elementem decydującym o zasadności dochodzenia ewentualnego roszczenia. W praktyce gospodarczej udowodnienie, iż szkoda wystąpiła w wyniku określonego zdarzenia często jest zadaniem bardzo złożonym, co jest pochodną znacznego stopnia skomplikowania procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym biznesie. Opierając się na najlepszych praktykach w zakresie analizy przyczynowości oferujemy kompleksowe analizy dla praktycznie każdego sporu gospodarczego, stosując przy tym metody powszechnie uznane w teorii i praktyce. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK

Partner

tel. 

+48 603 740 530

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

MICHAŁ HENDRYK

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 603 210 680