Doradztwo strategiczne 

Ustalenie kierunku, w jakim powinien rozwijać się biznes w perspektywie długoterminowej, to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed kadrą zarządzającą.

W ramach usług doradztwa strategicznego proponujemy Państwu m.in.:

 • analizy zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, sposobu i efektywności ich wykorzystania;

 • kompleksowe analizy obecnej i perspektywicznej sytuacji na rynkach;

 • plany restrukturyzacji i optymalizacji alokacji aktywów;

 • rekomendacje w zakresie polityki inwestycyjnej, kadrowej, technologicznej i środowiskowej, w kontekście perspektywicznej sytuacji rynkowej;

 • rekomendacje w zakresie doboru partnerów biznesowych i kooperantów;

 • doradztwo w trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie;

 • rekomendacje w zarządzania strukturą kapitału i płynnością przedsiębiorstwa.

 

Kontakt: 
 • LinkedIn Ikona społeczna

GRZEGORZ GAWLIK

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

 • LinkedIn Ikona społeczna

Manager

SZYMON GRYCZKA

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: 

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

 • Biały LinkedIn Icon
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Instagram Ikona