Sektor chemiczny 

Przemysł chemiczny – jedna z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego obejmująca:

Przemysł chemiczny można podzielić ze względu na tonaż produkcji na:

  • tzw. wielką chemię – nazwa odnosi się do wielkości produkcji rzędu milionów ton rocznie; do wielkiej chemii zalicza się produkcję nawozówpaliwtworzyw sztucznych (głównie plastyfikatorów) oraz gazów przemysłowych;

  • chemię małotonażową – produkcja w mniejszej skali – dziesiątki ton; sektor ten obejmuje głównie chemię o dużej wartości dodanej oraz droższą w produkcji np. lekikosmetyki, środki czystości;

  • przetwórstwo chemiczne – przetwarzanie gotowych półproduktów: mieszaniem, pakowaniem, obróbką termiczną i in.

Przemysł chemiczny charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością i niską pracochłonnością, ze względu na to, że większość operacji jest zautomatyzowana. Jest to także gałąź przemysłu, która cechuje się dużymi inwestycjami w technologie innowacyjne. W 2013 r. w innowacje w przemyśle chemicznym zainwestowano w UE 18,6 miliarda euro. Grupę krajów o najbardziej rozwiniętym przemyśle chemicznym tworzą: JaponiaUSAKanadaNiemcyFrancjaWielka BrytaniaRosjaUkrainaWłochyBrazyliaWenezuela i kraje w rejonie Zatoki Perskiej.

  • LinkedIn Ikona społeczna

GRZEGORZ GAWLIK

e-mail: 

+48 605 236 163

tel.