Usługi zewnętrznego dyrektora finansowego 

Zarzecki i Wspólnicy świadczy usługę zewnętrznego dyrektora finansowego tzw. „CFO on demand”. W ramach tej grupy usług realizujemy dla naszych Klientów następujące czynności:
 

 • kształtowanie strategii finansowej przedsiębiorstwa;

 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych;

 • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka stóp procentowych;

 • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi;

 • nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych;

 • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji;

 • optymalizowanie polityki podatkowej;

 • kreowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy wyniku finansowego.

Kontakt: 
 • LinkedIn Ikona społeczna

GRZEGORZ GAWLIK

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

 • LinkedIn Ikona społeczna

Manager

SZYMON GRYCZKA

+48 607 476 503

tel. 

e-mail: 

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

 • Biały LinkedIn Icon
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Instagram Ikona