25

25

30

150

600

VALUATION & CORPORATE FINANCE

Sektor materiałów budowlanych 

DLA NASZEGO KLIENTA-SPÓLKI GIEŁDOWEJ Z SEKTORA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PEŁNILIŚMY ROLĘ WIODĄCEGO DOARDCY EKONOMICZNEGO W SPORZE Z BANKIEM DOTYCZĄCYM OPCJI WALUTOWYCH 

Sektor lotniczy

DLA NASZEGO KLIENTA Z SEKTORA LOTNICZEGO PEŁNILIŚMY ROLĘ WIODĄCEGO DORADCY EKONOMICZNEGO W PROCESIE OPRACOWANIA BIZNESPLANU NA LATA 2018-2027

Big Data - analityka imprez masowych 

NA ZLECENIE MIASTA SZCZECIN ANALIZOWALIŚMY WPŁYW NA GOSPODARKĘ SZCZECINA FINAŁU REGAT THE TALL SHIP RACES 2017 - NAJWIĘKSZEJ W POLSCE IMPREZY PLENEROWEJ W 2017r. 

Sektor usług finansowych 

ZESPÓŁ PROF. ZARZECKIEGO ZREALIZOWAŁ PROJEKT WYCENY NAJWIĘKSZEJ UPADŁOŚCI W SEKTORZE FINANSOWYM W POLSCE - WYCENA PONAD 1.600 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZNIE WIERZYTELNOŚCI SKOK WOŁOMIN

 
 

Ekspertyzy ekonomiczne
w sporach gospodarczych  

 
 

WYCENA AKTYWÓW

INWESTYCJE
I FINANSE KORPORACYJNE

SPORY GOSPODARCZE
I REGULACYJNE

DORADZTWO
TRANSAKCYJNE
I KAPITAŁOWE

CONTROLLING
I BUSINESS
INTELLIGENCE

ikonka_5.png

DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE

USŁUGI
SPECJALISTYCZNE

Aktualna metodyka

 

Sektory

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona