25

LAT

Posiadamy ponad 25-letnie doświadoczenie. Geneza
Zarzecki i Wspólnicy
sięga 1991r.

25

OSÓB

Nasz zespół tworzy 5 partnerów wspieranych
kilkunastoma doświadczonymi analitykami 

30

BRANŻ

Pracowaliśmy
z Klientami
z ponad 30 różnych branż

150

KLIENTÓW

Obsługiwaliśmy zarówno „blue chipy”,
instytucje publiczne, jak również podmioty
z sektora MŚP

600

PROJEKTÓW

Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy
z korzyścią dla naszych kolejnych klientów  

ZARZECKI I WSPÓLNICY

VALUATION & CORPORATE FINANCE

Sektor materiałów budowlanych 

DLA NASZEGO KLIENTA-SPÓLKI GIEŁDOWEJ Z SEKTORA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PEŁNILIŚMY ROLĘ WIODĄCEGO DOARDCY EKONOMICZNEGO W SPORZE Z BANKIEM DOTYCZĄCYM OPCJI WALUTOWYCH 

Sektor lotniczy

DLA NASZEGO KLIENTA Z SEKTORA LOTNICZEGO PEŁNILIŚMY ROLĘ WIODĄCEGO DORADCY EKONOMICZNEGO W PROCESIE OPRACOWANIA BIZNESPLANU NA LATA 2018-2027

Big Data - analityka imprez masowych 

NA ZLECENIE MIASTA SZCZECIN ANALIZOWALIŚMY WPŁYW NA GOSPODARKĘ SZCZECINA FINAŁU REGAT THE TALL SHIP RACES 2017 - NAJWIĘKSZEJ W POLSCE IMPREZY PLENEROWEJ W 2017r. 

Sektor usług finansowych 

ZESPÓŁ PROF. ZARZECKIEGO ZREALIZOWAŁ PROJEKT WYCENY NAJWIĘKSZEJ UPADŁOŚCI W SEKTORZE FINANSOWYM W POLSCE - WYCENA PONAD 1.600 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZNIE WIERZYTELNOŚCI SKOK WOŁOMIN

 

O nas

 

Działając w wysoko specjalistycznym segmencie management consulting posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie z zakresu finansów korporacyjnych oraz stałe zaplecze kadrowe i merytoryczne pozwalające na obsługę złożonych projektów doradczych.

​Od początku istnienia firmy zrealizowaliśmy ponad 600 projektów doradczych. Obecna lista naszych Klientów zawiera kilkaset przedsiębiorstw, spółek i instytucji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

​Świadcząc usługi dla naszych Klientów zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie pochodzące z wielu sektorów gospodarki, takich jak np.: przemysł chemiczny, przemysł ciężki, shipping, energetyka, budownictwo, banki i ubezpieczyciele, ICT czy biotechnologia.

ziw_gradient_3.png

Ekspertyzy ekonomiczne
w sporach gospodarczych  

Oferujemy profesjonalne wsparcie doradcze w sporach gospodarczych, dotyczące wszelkich aspektów ekonomiczno-finansowych, istotnych z punktu widzenia skutecznej ochrony interesów uczestnika postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny i finansów korporacyjnych. Pośród naszych specjalistów są biegli sądowi z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw oraz obrotu papierami wartościowymi. Świadczyliśmy usługi jako niezależni eksperci na zlecenie sądów i prokuratorii, a także sporządzaliśmy ekspertyzy prywatne dla polskich i zagranicznych klientów prywatnych, zapewniając wsparcie ekonomiczne w sporach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi.

Indywidualne podejście do Klienta

Użyteczność naszych usług jest dla nas nadrzędnym celem. Realizujemy go, stosując indywidualne podejście – ponieważ dobrze wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne.

Problemy, które rozwiązujemy, często wymagają od nas niestandardowego podejścia oraz elastycznego kształtowania zakresu prac.

Rezultatem jest usługa „szyta na miarę” (tailor-made consulting).

ziw_bubbles.png
 

Firma doradcza do zadań specjalnych

Wszechstronna wiedza ekonomiczna, stosowanie nowoczesnych metodologii, wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych przedsięwzięć, indywidualne rozwiązania „szyte na miarę” Klienta
– to nasze główne atuty.

 

WYCENA AKTYWÓW

WYCENA AKTYWÓW

ikonka_1.png
ikonka_1a.png

INWESTYCJE
I FINANSE KORPORACYJNE

INWESTYCJE
I FINANSE KORPORACYJNE

ikonka_2.png
ikonka_2a.png

SPORY GOSPODARCZE
I REGULACYJNE

SPORY GOSPODARCZE
I REGULACYJNE

ikonka_3a.png
ikonka_3.png

DORADZTWO
TRANSAKCYJNE
I KAPITAŁOWE

DORADZTWO TRANSAKCYJNE ​
I KAPITAŁOWE

ikonka_4a.png
ikonka_4.png

CONTROLLING
I BUSINESS
INTELLIGENCE

CONTROLLING
​I BUSINESS
INTELLIGENCE

ikonka_5.png
ikonka_5a.png

DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE

DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE

ikonka_6.png
ikonka_6a.png

USŁUGI
SPECJALISTYCZNE

ikonka_7.png
ikonka_7a.png
USŁUGI
SPECJALISTYCZNE

Aktualna metodyka

Stosujemy najlepsze i najbardziej aktualne metodyki wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz badań ekonomicznych. W realizacji projektów łączymy teorię finansów z praktyczną wiedzą i doświadczeniem naszych specjalistów. Stale podnosimy swoje kompetencje. W skład naszego zespołu wchodzą pracownicy naukowi uczelni akademickich z bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi publikacjami.

 

Sektory